A Pannónia Egészségpénztár, Pécs 2001. évi pénztári beszámolója

2002. május 28., kedd, 06:00

A Pannónia Egészségpénztár, Pécs 2001. évi pénztári beszámolója


  Ezer forintban
Eszközök
A. Befektetett eszközök -
I. Immateriális javak -
II. Tárgyi eszközök -
III. Befektetett pénzügyi eszközök -
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök -
B. Forgóeszközök 15 804
I. Készletek -
II. Követelések 893
III. Értékpapírok -
IV. Pénzeszközök 14 911
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások -
Eszközök összesen 15 804
   
  Ezer forintban
Források
D. Saját tőke 642
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozások 642
E. Tartalékok 14 834
I. Fedezeti alap tartaléka 14 478
II. Működési alap tartaléka 64
III. Likviditási alap tartaléka 292
F. Kötelezettségek 328
I. Rövid lej. köt. 74
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 254
Források összesen 15 804
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.