Adatvédelmi nyilatkozat

A Geomédia Kiadói Zrt. mint a Magyar Tőkepiac honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

  • 1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Geomédia Kiadói Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48–66. B épület II. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-045549, képviseli: Dobricza Gabriella vezérigazgató) (továbbiakban: adatkezelő).

  • 2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe.

Az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez egyszintű jogosultsági kört alakított ki.  A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

  • 3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

  • 4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa, ezért a cookie-k kezelésének jogalapja mindaddig fennáll, amíg a felhasználó a magyartokepiac.hu honlapon regisztrált felhasználói státuszát nem törli. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti, az inaktív felhasználó gépén elhelyezett cookie 365 nap múlva automatikusan törlődik.

  • 5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat – az adatfeldolgozón kívül – az adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

  • 6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, illetve az [email protected] e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

  • 7. Adatbiztonsági intézkedések

A 2. pontban meghatározott adatokat a GTS Hungary Távközlési Kft. adatközpontjaiban hosztolt szerveren tároljuk.

  • 8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az magyartokepiac@magyartokepiac.hu e-mail címre juttassa el.

  • 11. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő öt nappal előre közzéteszi honlapján.

  • Jelen adatvédelmi tájékoztató 2014. január 28.. napjától visszavonásig érvényesek.