A Graboplast Textil- és Műbőrgyártó Rt. tájékoztatása a közgyűléséről

2001. január 23., kedd, 06:00

A Graboplast Textil- és Műbőrgyártó Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve bejelenti és rövidített összefoglaló formában közzéteszi a 2001. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozatokat.

1/2001. (I. 19.) sz. határozat

A társaság megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, a szavazatszedő bizottság tagjait, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjét.

2/2001. (I. 19.) sz. – 6/2001. (I. 19.) sz. határozatok

A közgyűlés megválasztotta az igazgatóság tagjait 2001. január 19. napjától kezdődőn, a 2003. évet záró évi rendes közgyűlést követő napig tartó időszakra.

Az igazgatóság megválasztott tagjai: dr. Kissné Földi Beáta (sz.: 1962. március 10., a. n.: Mészáros Elvira), Veres Tibor (sz.: 1962. március 4., a. n.: Rinyu Anna), dr. Mohai György (sz.: 1951. július 29., a. n.: Drahos Kornélia), Bajnai Gordon (sz.: 1968. március 5., a. n.: Sóvári Ágota) és Jancsó Péter (sz.: 1950. május 31., a. n.: Wodnyánszky Jolán).

7/2001. (I. 19.) sz. határozat

A közgyűlés a felügyelőbizottság tagjául megválasztotta Noah M. Steinberg (sz. 1968. május 9., a. n. Levit Sally) urat, 2001. január 19. napjától a 2002. évet záró évi rendes közgyűlést követő napig tartó időszakra.

8/2001. (I. 19.) sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyta a felügyelőbizottság új ügyrendjét.

9/2001. (I. 19.) sz. – 10/2001. (I. 19.) sz. határozatok

A közgyűlés elfogadta az 1 db, 10 000 Ft névértékű, névre szóló, osztalékra nem jogosító, többlet szavazati jogot biztosító, C sorozatú elsőbbségi részvénynek 10 db 1000 Ft névértékű, névre szóló, azonos részvényesi jogokat biztosító, A sorozatú részvényre történő átalakítását és ezt követően annak bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. Elfogadta továbbá a részvényátalakításhoz kapcsolódó alapszabály – 5. § (1), 17. § (4) – módosítását. (A társaság alaptőkéjét 5 210 721 db A sorozatú részvény alkotja, a C sorozatú részvényre vonatkozó rendelkezések, valamint a többlet szavazati jogát biztosító rendelkezések teljes egészükben hatályukat vesztik).

11/2001. (I. 19.) – 17/2001. (I. 19.) sz. határozatok

A közgyűlés elfogadta az előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatokat.

– A társaság részvénykönyvi bejegyzéséhez szükséges adatkérések enyhítése.

– A közgyűlésen való szavazások során a 20%-os szavazati korlát hatályon kívül helyezése.

– Az igazgatóság felhatalmazása a társaság alaptőkéjének felemelésére, öt éven keresztül legfeljebb az alaptőke évi 10% mértékéig.

– Az igazgatóság és a vezérigazgató működésére vonatkozó rendelkezések meghatározása.

– Képviselet és cégjegyzés változása (vezérigazgató önálló, két igazgatósági tag együttes cégjegyzés).

– A felügyelőbizottság működésére vonatkozó törvényi szövegpontosítások.

– Egyéb stiláris és technikai jellegű (számozásváltozás) módosítások.

 

Győr, 2001. január 19.

 

A Graboplast Rt.
Igazgatósága

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum